Vidokezo vya Maombi dhidi ya Kuanguka Shawishi

0
8881
Pointi za maombi dhidi ya kuanguka majaribu

Mathayo 26: 41:
41 Jihadharini na kusali, ili msiingie katika majaribu. Roho iko tayari, lakini mwili ni dhaifu.

Leo tutakuwa tukijihusisha na vidokezo vya maombi dhidi ya kuanguka katika majaribu. Majaribio ni halisi, na ni Mkristo tu anayeweza kujaribiwa. Jaribu ni kushinikizwa tu kufanya kile usichotaka kufanya na kutokuwa na uwezo wa kufanya kile unachotaka kufanya. Warumi 7: 14-25, inatoa picha nzuri ya muumini anayepambana na majaribu, inasomeka hivi:

“14 Kwa maana tunajua ya kuwa torati ni ya rohoni; lakini mimi ni wa mwili, nimeuzwa chini ya dhambi. 15 Kwa maana kile nisichofanya mimi sikiruhusu; kwa maana kile nipendacho, hiyo sifanyi; lakini kile ninachokichukia, ndicho ninachokifanya. 16 Ikiwa basi nitafanya kile nisichotaka, ninakubali sheria kuwa ni nzuri. 17 Sasa basi, si mimi ndiye ninayefanya hivyo, bali ni dhambi inayokaa ndani yangu. 18 Kwa maana najua ya kuwa ndani yangu (yaani, katika mwili wangu,) haikai kitu chema: kwa kuwa mapenzi yapo kwangu; lakini jinsi ya kufanya yaliyo mema sioni. 19 Kwa maana lile jema nilipenda silitendi; lakini lile baya nisilotaka, ndilo ninalifanya. 20 Sasa nikifanya lile nisilotaka, si mimi ndiye ninayefanya hivyo, bali ni dhambi inayokaa ndani yangu. 21 Basi, nilipata sheria ya kwamba, ninapotaka kutenda mema, uovu upo pamoja nami. 22 Kwa maana napendezwa na sheria ya Mungu kwa jinsi ya mtu wa ndani: 23 Lakini naona sheria nyingine katika viungo vyangu, ikipigana na sheria ya akili yangu, na kunichukua mateka kwa sheria ya dhambi iliyo katika viungo vyangu. 24 Ee mtu mnyonge mimi! ni nani atakayeniokoa kutoka katika mwili wa kifo hiki? 25 Namshukuru Mungu kwa njia ya Yesu Kristo Bwana wetu. Kwa hivyo kwa akili mimi mwenyewe hutumikia sheria ya Mungu; lakini kwa mwili sheria ya dhambi. ”

Kutoka kwa maandiko ya hapo juu, tunaona kwamba kuna nguvu ya dhambi katika mwili wa kila mwanadamu, kila wakati akijaribu kutupeleka upande mwingine. Kila mwanadamu alirithi dhambi kutoka kwa Adamu, kwa hivyo dhambi iko ndani yetu kwa default. Suluhisho la dhambi ni neema ya kuokoa ya Yesu Kristo. Yeye ndiye tu ambaye hana dhambi, kwa hivyo wakati tunamwamini, wake haki inakuwa haki yetu, utakatifu wake unakuwa utakatifu wetu. Imani yetu katika Kristo ndiyo inatupa msimamo mzuri na Mungu.
Baada ya kujua ukweli huu, mtu anaweza kuuliza, sasa kwa kuwa nimezaliwa mara ya pili, ninashinda vipi majaribu?

Jibu ni rahisi, kupitia sala. Maombi ni onyesho la kutegemea kabisa kazi ya kumaliza ya Yesu Kristo. Tunapoomba, roho ya Ho! Y inatuwezesha kusema hapana kwa dhambi. Hakuna mwanadamu anayeweza kushinda dhambi katika mwili, ndiyo sababu lazima tuombe kwa Mungu wakati wote kwa neema ya kutembea kama Kristo. Mathayo 6:13, Yesu wakati anawafundisha wanafunzi wake jinsi ya kuomba aliongezea kwamba wanapaswa kuomba wasiongozwe katika majaribu, lakini badala ya kuokolewa kutoka kwa maovu yote. Maombi haya yanaonyesha kukwepa kujaribu kujaribu kukuokoa kutoka kwa mitego yote mibaya ya shetani kwa jina la Yesu. Kwa vidokezo vya sala hii, utashinda dhambi na Shetani kwa jina la Yesu.

Kabla hatujaingia kwenye maombi haya, nataka kuiweka ukweli huu haraka, Mungu hajakasirikia, kama mtoto wa Mungu, anakupenda sana na hatakuacha kamwe. Hakuna kiasi cha dhambi katika maisha yako kitakachomfanya aachane nawe. Kwa hivyo omba sala hii ya sala na ujasiri mkubwa kwa Baba mwenye upendo. Pia kumbuka kuwa madhumuni ya haya vidokezo vya sala ni kukuwasha moto ili roho yako iweze kuwezeshwa kuweka mwili wako chini ya utii. Maombi haya ya maombi dhidi ya kuanguka katika majaribu yatakuwa nafasi yako ya kugeuka kwa jina la Yesu. Baki umebarikiwa.

PICHA ZA KUTUMIA

1. Asante Bwana kwa nguvu ya Roho Mtakatifu.

2. Kukiri dhambi na toba.

3. Baba Bwana, acha Roho Mtakatifu anijaze upya, kwa jina la Yesu.

4. Baba Bwana, kila eneo lisilovunjika katika maisha yangu livunjike, kwa jina la Yesu.

5. Baba Bwana, nifanye na moto wa Roho Mtakatifu, kwa jina la Yesu.

6. Acha kila utumwa wa kupambana na nguvu uvunjike maishani mwangu, kwa jina la Yesu.

7. Wageni wote wangie roho yangu na Roho Mtakatifu atawale, kwa jina la Yesu.

8. Ee Bwana, chapua maisha yangu ya kiroho juu ya kilele cha mlima.

9. Baba Bwana, mbingu zifungue na utukufu wa Mungu utangukie, kwa jina la Yesu.

10. Baba Bwana, hebu ishara na maajabu ziwe kura yangu, kwa jina la Yesu.

11. Ninaamuru furaha ya watesaji kwenye maisha yangu kubadilishwa kuwa huzuni, kwa jina la Yesu.

12. Watie nguvu wote wanaofanya kazi dhidi yangu wachafuliwe, kwa jina la Yesu.

13. Ee Bwana, fungua macho yangu na masikio yangu kupokea vitu vya kushangaza kutoka Kwako.

14. Ee Bwana, nipe ushindi juu ya majaribu na vifaa vya Shetani.

15. Ee Bwana, punguza maisha yangu ya kiroho ili niache kuvua maji yasiyokuwa na faida.

16. Ee Bwana, toa ulimi wako wa moto juu ya maisha yangu na uondoe uchafu wote wa kiroho uliomo ndani yangu.

17. Baba Bwana, nifanye njaa na kiu ya haki, kwa jina la Yesu.

18. Ee Bwana, nisaidie kuwa tayari kufanya kazi Yako bila kutarajia kutambuliwa na wengine.

19. Ee Bwana, nipe ushindi juu ya kusisitiza udhaifu na dhambi za watu wengine huku ukipuuza mwenyewe.

20. Alama za dhambi maishani mwangu, nenda. Alama za usafi, njoo kwenye maisha yangu, kwa jina la Yesu.

21. Moto mtakatifu wa Roho, toa roho yangu mtu, kwa jina la Yesu.

22. Kila roho ya kupingana na toba katika maisha yangu, ninakufunga na kukufukuza sasa, kwa jina la Yesu.

23. Napata moto mpya kusonga mbele katika maisha yangu ya kiroho, kwa jina la Yesu.

24. hatua zangu ziondolewe kutoka kwa kila uovu, kwa jina la Yesu.

25. Kiti changu iwe kiti cha usafi, kwa jina la Yesu.

26. Kila uovu, niache kwangu, kwa jina la Yesu.

27. Nguvu ya kuishi maisha ya kimungu, njoo kwangu sasa, kwa jina la Yesu.

28. Ninajiingiza katika damu ya Yesu na kwa neno la Mungu, kwa jina la Yesu.

29. Kila ugomvi wa ndani dhidi ya utakatifu katika maisha yangu, kufa, kwa jina la Yesu.

30. Maisha ya kiroho ya Vagabond, nakukataa, kwa jina la Yesu.

31. Wewe ulimi wa moto kutoka mbinguni, usafishe umilele wangu, kwa jina la Yesu.

32. Ee Bwana, nipe kina na mizizi katika imani yangu.

33. Ee Bwana, ponya kila eneo la kurudi nyuma katika maisha yangu ya kiroho.

34. Ee Bwana, nisaidie kuwa tayari kuwatumikia wengine kuliko kutaka kutumia mamlaka.

35. Ee Bwana, fungua ufahamu wangu juu ya maandiko.
36. Ee Bwana, nisaidie kuishi kila siku kwa kugundua kuwa siku itakuja ambayo Utawahukumu maisha ya siri na mawazo ya ndani.

37. Ee Bwana, wacha niruhusu kuwa udongo mikononi mwako, tayari kuumbwa kama Unavyotaka.

38. Ee Bwana, niamshe kutoka kwa aina yoyote ya kulala kiroho na unisaidie kuvaa silaha za mwanga.

39. Ee Bwana, nipe ushindi juu ya mwili wote na unisaidie kuwa katikati ya mapenzi Yako.

40. Ninapingana na kitu chochote maishani mwangu ambacho kitawafanya wengine wakumbuke, kwa jina la Yesu.

41. Ee Bwana, nisaidie kuondoa utoto, vitu na kuvaa ukomavu.

42. Ee Bwana, uniwezeshe kusimama kidete dhidi ya miradi yote na mbinu za shetani.

43. Ee Bwana, nipe hamu kubwa ya maziwa safi na chakula kizuri kwa neno.

44. Ee Bwana, nipe nguvu ya kukaa mbali na chochote au mtu yeyote ambaye anaweza kuchukua nafasi ya Mungu moyoni mwangu.

45. Roho Mtakatifu, usiiache nyumba yangu ukiwa, kwa jina la Yesu.

46. ​​Ee Bwana, nataka Univunja, nataka kibinafsi kilicho ndani yangu afe.

47. Ewe Mola, chochote kitakachokufanya uweze kunibadilisha, uondoe katika maisha yangu sasa.

48. Ee Bwana nipe nguvu ya kutembea katika roho.

49. Ee Bwana, utakatifu uwe chakula changu.

50. Ee Bwana, nifunulie kitu chochote kinachozuia ukuaji wangu wa kiroho.

51. Ee Bwana, nisaidie kuvaa vazi la haki.

52. Ee Bwana, nisaidie kusulubisha mwili wangu.

53. Ee Bwana, nisaidie kuchukia dhambi na chuki kamili.

54. Ee Bwana, niokoe kutoka kwangu.

55. Ee Bwana, wacha nipoteze kwako.

56. Ewe Mola, asulubishe. . . (weka jina lako mwenyewe).

57. Roho Mtakatifu, nimiliki kabisa, kwa jina la Yesu.

58. Ee Bwana, nitaachane na kila dhambi ya ubinafsi.

59. Ee Bwana, nivunja na unifanye kulingana na mapenzi Yako.

60. Baba Bwana, niruhusu niuone ufalme wako katika kila idara ya maisha yangu, kwa jina la Yesu.
61. Mwili wangu, nakuamuru ufe kwa dhambi, kwa jina la Yesu.

62. Kila adui wa kuvunjika katika maisha yangu, ondoka, kwa jina la Yesu.

63. Ninapunguza Delilah wangu wote, kwa jina la Yesu.

64. Ee Bwana, nivunja kwa kina cha roho yangu.

65. Samweli yangu aliyekata nywele, pokea nywele zako, kwa jina la Yesu.

66. Ee Mungu anayehuisha wafu, utoe uzima kwa kila eneo lililokufa maishani mwangu leo, kwa jina la Yesu.

67. Roho Mtakatifu, ondoa mikono yangu na umiliki wewe, kwa jina la Yesu.

68. Kila tabia mbaya ilirithi katika maisha yangu, ibomishwe, kwa jina la Yesu.

69. Baba Bwana, Mapenzi yako na yawefanyie maishani mwangu.

70. Kila kiota ambacho wajenzi wa viota vibaya wameenijengea, choma, kwa jina la Yesu.

71. Ee Bwana, nivunje katika maeneo yangu yasiyovunjika.

72. Ee Bwana, ninakaribisha kuvunjika katika kila idara ya maisha yangu.

73. Ee Bwana, nivunja!
74. Ee Bwana, nifanyie sadaka hai.

75. Ninakataa kutapeliwa na adui, kwa jina la Yesu.

76. Ee Mungu, ununue na upate nguvu mpya, kwa jina la Yesu.

77. Ee Bwana, upya roho sahihi ndani yangu.

78. Ee Bwana, upya akili yangu kwa neno lako.

79. Ee Bwana, wacha nguvu yako mpya ifanye upya maisha yangu kama ya tai.

80. Hebu ujana wangu ufanywe upya kama tai, kwa jina la Yesu.

81. Wacha uchafu wowote maishani mwangu utiririshwe na damu ya Yesu, kwa jina la Yesu.

82. Ee Bwana, unda ndani yangu njaa na kiu ya utakaso na utakatifu.

83. Ee Bwana, safisha sehemu zote zilizoharibika za maisha yangu.

84. Ee Mola, furahisha kila eneo kavu la maisha yangu.

85. Ee Bwana, ponya kila sehemu iliyojeruhiwa ya maisha yangu.

86. Ee Bwana, piga kila ukali mbaya katika maisha yangu.
87. Ewe Mola, unganisha kila upotovu wa Shetani katika maisha yangu.

88. Ewe Mola, acha moto wa Roho Mtakatifu umwashe moto kila roho ya Shetani.

89. Ee Bwana, nipe maisha ambayo huua kifo.

90. Ee BWANA, choma moto wa huruma.

91. Ee Bwana, niunganishe pamoja mahali ambapo mimi hujipinga.

92. Ee Bwana, unidiidishi na Zawadi zako.

93. Ee Bwana, nihuishe na uongeze hamu yangu ya vitu vya mbinguni.

94. Kwa kutawala kwako, ee Bwana, acha tamaa za mwili maishani mwangu zife.

95. Bwana Yesu, ongeza kila siku maishani mwangu.

96. Bwana Yesu, tunza Zawadi zako maishani mwangu.

97. Ee Bwana, safisha na usafishe maisha yangu kwa moto wako.

98. Roho Mtakatifu, moto na moto moyo wangu, kwa jina la Yesu.

99. Bwana Yesu, weka mikono yako juu yangu na uzime kila uasi ndani yangu.

100. Moto mtakatifu wa Roho Mtakatifu, anza kuwaka kila ubinafsi ndani yangu, kwa jina la Yesu.
Baba, nakushukuru kwa kuniweka huru katika Kristo Yesu Amen.

KTAZAMA MOJA KWA MOJA TV YA KILA SIKU YA MAOMBI kwenye YouTube
Kujiunga sASA

 


TAFUTA MAFUNZO

Tafadhali ingiza maoni yako!
Tafadhali ingiza jina lako hapa

Tovuti hii inatumia Akismet kupunguza spam. Jifunze jinsi maoni yako yanasindika.