Hoja za Maombi juu ya Marejesho na Aya za Bibilia

3
3680

Yoeli 2:25 Nami nitarejeshea miaka ile ya nzige ilikula, miwa, na nzige, na kijito, jeshi langu kubwa nililotuma kati yenu. 2 Nanyi mtakula kwa wingi, na mkashiba, na kusifu jina la BWANA, Mungu wako, ambaye amekufanyia kazi ya kushangaza; na watu wangu hawataona haya kamwe.

Leo tutakuwa tunaangalia sehemu za sala za kurejeshwa na vifungu vya bibilia. Marejesho inasemekana kutokea katika maisha yako, wakati Mungu anakuletea baraka mbili na baraka ambazo zitakujaa na kusababisha usahau huzuni zako za zamani. Marejesho yanaweza hayarudishi yale uliyopotea, lakini yatakuletea vitu bora, vitu bora zaidi kuliko vyote ulivyopoteza hapo zamani. Bibilia inatuambia kuwa mwisho wa Ayubu ulikuwa bora zaidi kuliko mwanzo wake. Sijui umepoteza nini, leo, lakini Mungu wangu atakupa kurudishwa mara mbili kwa jina la Yesu.

Hatumtumikia Mungu wa marejesho tu, tunamtumikia Mungu wa Marejesho mara mbili, haijalishi ni miaka gani ambayo umepoteza au vitu ambavyo umepoteza, Mungu wetu atakurudisha kwa jina la Yesu. Isaya 61: 7 inatuambia kwamba kwa aibu yetu tutapata heshima mara mbili. Watu wanaweza wamekuandikia, na kufikiria hakuna kitu kizuri kitatoka maishani mwako, lakini unapoendelea kusali sala hii leo, Mungu wako atabadilisha hadithi yako na kukurejeshea mara mbili kwa jina la Yesu. Kwa wewe kufurahiya Urejesho wa Mungu, lazima uwe na imani, lazima uamini Mungu wa marejesho, kamwe hautatoa tamaa kwa Mungu na kumruhusu adui kushinda vita. Lazima usimame juu ya neno la Mungu, inachukua imani kuteka kutoka kwenye visima vya marejesho. Pointi hizi za sala juu ya marejesho na aya ya bibilia itaongeza imani yako kwa urejesho wako. Mistari ya bibilia itafungua macho yako kuona kutoka kwa maandiko kwamba marejesho ni urithi wako katika Kristo. Naona Mungu akurejeshea mara 100 kwa jina la Yesu.

Mistari ya Bibilia juu ya Marejesho

Amos 9: 14
Nami nitarudisha uhamishoni wa watu wangu wa Israeli, nao wataijenga miji taka, na kukaa ndani yake; watapanda shamba za mizabibu, na kunywa divai yake; watafanya pia bustani, na kula matunda yake.

Kutoka 21: 34
Mmiliki wa shimo ataifanya iwe nzuri, na atampa mmiliki wao pesa; na mnyama aliyekufa atakuwa wake.

Yoeli 2: 25-26 - Nami nitarejeshea miaka ambayo nzige wamekula, mdudu, na kiwavi, na kijembe, jeshi langu kubwa nililotuma kati yenu. (Soma zaidi…)

Yeremia 30:17 - Kwa kuwa nitakurudisha afya, nami nitakuponya jeraha lako, asema BWANA; kwa sababu waliikuita Mtolea, wakisema, Hii ​​ni Sayuni, ambayo hakuna mtu anayemtafuta.

Zaburi 51:12 - Nirudishie furaha ya wokovu wako; na unaniunga mkono na roho yako ya bure.

Isaya 61: 7 - Kwa aibu yako [utakuwa] mara mbili; na kwa machafuko watafurahi katika fungu lao; kwa hivyo katika nchi yao watamiliki mara mbili: furaha ya milele watapata.

Matendo 3: 19-21 - Tubuni, na ubadilike, ili dhambi zenu zifutwe, wakati wa kuburudika utakapokuja kutoka kwa uwepo wa Bwana; (Soma zaidi…)

Ayubu 42:10 - BWANA akageuza utumwa wa Ayubu, wakati aliombea marafiki zake: pia BWANA akampa Ayubu mara mbili kama vile alivyokuwa na hapo awali.

1 Yohana 5: 4 - Kwa kuwa kila kilichozaliwa na Mungu hushinda ulimwengu: na huu ndio ushindi ambao unaushinda ulimwengu, imani yetu.

Marko 11: 24 - Kwa hivyo ninawaambia, Vile vitu mnapotaka, wakati mnaomba, amini ya kuwa mnazipokea, na mtapata.

1 Petro 5:10 - Lakini Mungu wa neema yote, aliyetuita kwa utukufu wake wa milele na Kristo Yesu, baada ya kuteswa kwa muda mfupi, awafanye kamili, atimize, awimarishe, atulie.

Zekaria 9:12 - Badilishieni kwenye ngome, enyi wafungwa wa tumaini: hata leo ninatangaza kwamba nitakurudishia mara mbili;

Yeremia 29: 11 - Kwa kuwa najua mawazo ambayo nawaza kwako, asema BWANA, mawazo ya amani, na sio mabaya, kukupa mwisho unaotarajiwa.

Yohana 14: 1 - Moyo wako usifadhaike: mwamini Mungu, niamini pia mimi.

Wagalatia 6: 1 - Ndugu, ikiwa mtu amepata kosa, enyi wa kiroho, mwrudishe mtu huyo kwa roho ya upole; ukijifikiria mwenyewe, usije ukajaribiwa.

Mathayo 6:33 - Lakini utafuteni kwanza ufalme wa Mungu, na haki yake; na hayo yote mtaongezewa.

Vidokezo vya Maombi

1. Ee Bwana, asante kwa kuwatawanya maadui wa umilele wangu wa Kimungu.

2. Kila uchukizo, ibada na nguvu za uchawi dhidi ya umilele wangu, huanguka chini na kufa, kwa jina la Yesu.

3. Napeana utupu na utupu, ushawishi wa wale wanaomaliza maisha yao kwa jina la Yesu.

4. Kila ubaya wa kaya unajitahidi kupanga upya umilele wangu, kuanguka chini na kufa, kwa jina la Yesu.

5. Mwisho wangu umeambatanishwa na Mungu, kwa hivyo, ninaamua kwamba siwezi kushindwa kamwe, kwa jina la Yesu.

6. Ninakataa kuandaliwa dhidi ya umilele wangu wa Kimungu, kwa jina la Yesu.

7. Ninaangamiza kila rekodi ya umilele wangu katika ulimwengu wa baharini, kwa jina la Yesu.

8. Kila madhabahu iliyowekwa juu ya hatima yangu mbinguni, usibishwe, kwa jina la Yesu

9. Ninakataa kila mbadala ya Shetani kwa umilele wangu, kwa jina la Yesu.

10. Ndovu wabaya, hautapika hatima yangu, kwa jina la Yesu

11. Ninaangamiza utapeli wa kila mchawi na concoction dhidi ya umilele wangu, kwa jina la Yesu.

12. Kila nguvu ya caldron iliyoinuliwa kudhibiti umiliki wangu, niachilie, kwa jina la Yesu.

13. Wateketezaji wa kumeza, onyesha umilele wangu, kwa jina la Yesu.

14. Ninapona gari yangu iliyoibiwa ya umilele, kwa jina la Yesu

15. Kila mkutano wa giza dhidi ya umilele wangu, tawanyika, kwa jina la Yesu.

16. Ee Bwana, mafuta mafuta yangu.

17. Ninaamuru kwamba kutofaulu haitaua hatima yangu, kwa jina la Yesu.

18. Kila nguvu inayopigana vita dhidi ya umilele wangu, ingia chini na kufa, kwa jina la Yesu.

19. Watapeli wezi, niachilie sasa, kwa jina la Yesu.

20. Ninaipindua kila mpangilio wa kishetani uliyopangwa dhidi ya umilele wangu, kwa jina la Yesu

21. Nimekuja Sayuni, hatima yangu lazima ibadilike, kwa jina la Yesu.

22. Kila nguvu ikiondoa hatma yangu, ingia chini na ufe, kwa jina la Yesu.

23. Ninakataa kukosa hatima yangu katika maisha, kwa jina la Yesu.

24. Ninakataa kukubali mbadala wa Shetani kwa umilele wangu, kwa jina la Yesu

25. Kitu chochote kilichopangwa dhidi ya hatima yangu mbinguni, kutikiswa kwa jina la Yesu.

26. Kila nguvu, inayoweza kuteka nguvu kutoka mbinguni dhidi ya umilele wangu, inanguka chini na kufa, kwa jina la Yesu.

27. Kila madhabahu ya kishetani, iliyoandaliwa dhidi ya umilele wangu, utambaa kwa jina la Yesu.

28. Ee Bwana, ondoa umilele wangu kutoka kwa mikono ya wanadamu.

29. Ninaondoa kila umiliki wa Shetani wa mwisho wangu, kwa jina la Yesu.

30. Shetani, hautatulia hatima yangu, kwa jina la Yesu.

Matangazo

Maoni ya 3

  1. Asante kwa maombi haya sijui niombe nini sala hizi zinisaidie kujua ni nini asante .Ningependa kujua ikiwa utaniombea nipokee zawadi ya kuzungumza kwa lugha? Nimeuliza na kuomba na hakuna kitu kilichotokea.

TAFUTA MAFUNZO

Tafadhali ingiza maoni yako!
Tafadhali ingiza jina lako hapa