Maombi ya Usaidizi na Aya za Bibilia

1
1176

Leo tutakuwa tukishughulika na maombi ya kusaidia na aya za bibilia. Msaada ni kitu ambacho kila mwanaume anahitaji kushinda katika maisha. Mungu ameumba mwanadamu na amemweka kila wakati kuwa wa kusaidiana. Walakini, mara nyingi, watu wengine wanateseka kwa sababu hawakuweza kupata msaada. Tumechapisha mfululizo wa nakala juu ya msaada na maombi ya msaada, lakini leo tunaongozwa na roho ya Bwana kuunda maudhui tofauti juu ya usaidizi. Tutakuwa tunahatarisha maombi ya kusaidiwa na aya za bibilia. Unaweza kuwa unashangaa kwanini aya za bibilia ni muhimu katika muktadha huu.

Andiko hilo linaamuru neno la Mungu kwa mwanadamu, na andiko hilo linatufanya tuelewe kwamba Mungu huheshimu maneno yake hata zaidi ya jina lake. Haishangazi kwamba Biblia ilisema waziwazi kwamba hata mbingu na dunia hupita zisizo za neno la Mungu zitapita bila kutimiza kusudi ambalo limetumwa. Kwa hivyo, ni muhimu kwamba wakati tunaomba msaada katika hali yoyote ambayo tunajikuta, lazima pia tujifunze kutumia neno la Mungu kwake. Ikumbukwe kwamba wakati shetani alipokuja kwa Kristo kumjaribu, Yesu hakuanza tu kuomba, Kristo alitumia neno hilo.

Kwa hivyo, hatutakuwa tunafanya makosa, ikiwa tunasema neno la Mungu ni kama risasi inayotengeneza bunduki yetu, ambayo ni maombi hatari sana kwa adui. Ibilisi anapokuja akitukasirika, na tunanukuu andiko hilo limeandikwa, sauti ya Bwana ina nguvu, sauti ya Bwana imejaa utukufu, sauti ya mgawanyiko wa moto wa moto, sauti ya iko juu ya maji mengi. Hata kama hii haitatatua shida yetu kiotomatiki, inatupa ujasiri wa kukabiliana na shida na kuishinda. Neno la Bwana linatuhakikishia kwamba Mungu yuko pamoja nasi kwa sababu ametuahidi kupitia maneno yake.
Katika makala haya, tutakuwa tukitoa sala fupi za usaidizi kama ilivyoongozwa na roho ya Mungu iliyo na aya za bibilia.

Vidokezo vya Maombi:

 • Andiko limeahidi kwamba Bwana yuko na kwa hivyo haipaswi kuogopa au kufadhaika kwa sababu yeye ndiye Mungu wangu. Ninakutangazia shetani kuwa Mungu yuko, na nimeshinda woga wako na mateso kwa sababu Mungu ameahidi kunisaidia. Napata msaada kutoka kwa Mungu, mtengenezaji wa mbingu na ardhi, kwa hivyo, ibilisi huingia nyuma yangu mbele ya uso wa ghadhabu ya Mungu. Naamuru kwamba ibilisi hutoka kwangu kwa jina la Yesu.
  Isaya 41:10 - Usiogope; kwa kuwa mimi ni pamoja nawe; usifadhaike; kwa kuwa mimi ni Mungu wako; nitakutia nguvu; ndio, nitakusaidia; ndio, nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu.
 • Bwana Mungu, umeniahidi katika kitabu cha Kutoka kwamba utanipigania, na ninapaswa kunyamaza amani yangu hadi utakapomaliza na maadui zangu. Baba Bwana, naamuru kwamba utanisaidia kwa jina la Yesu. Nasimama kwenye agano ikiwa neno lako kwamba utanipigania, natangaza kwa shetani kuwa nuru imekuja kwa sababu neno la Bwana linasema nitakupigania, ninaamuru ushindi kwa shida zangu kwa jina la Yesu.
  Kutoka 14:14 - BWANA atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya.
 • Bwana Yesu, maandiko yanasema ninapaswa kumtegemea Bwana kwa moyo wangu wote, naye ataielekeza njia zangu. Bwana Yesu, nimeweka tumaini langu kwako, usinifadhaishe. Wacha wanaonipinga waangamizwe na moto. Bwana Yesu, ninaomba kwamba utanisaidia na kuniokoa kutoka kwa watesi wangu. Wacha wasiwe watawala juu, wacha adui zangu wasinishinde, wainuke Bwana Yesu, na wanipe ushindi kwa sababu ninaweka imani yangu kwako na tumaini langu linashikilia msalabani Kalvari, niokoe, Bwana Yesu.
  Mithali 3: 5-7 Mtumaini BWANA kwa moyo wako wote; Wala usitegemee akili yako mwenyewe. Katika njia zako zote mkatambue, Naye atazielekeza njia zako. Usiwe na busara machoni pako mwenyewe: mwogope BWANA, na uepuke na ubaya.
 • Baba Bwana, maandiko yanasema kwa kuwa hatuna kuhani mkuu ambaye haliwezi kuguswa na hisia za udhaifu wetu. Bwana Yesu, ninahitaji msaada wako dhambi zetu, nipe hekima yako kushinda dhambi na uovu kwa jina la Yesu. Ninakuja kwenye kiti cha neema ili nipate rehema. Ninaomba unipe ushindi juu ya dhambi kwa jina la Yesu. Naomba neema iwe amekufa kwa dhambi na kuwa hai kwa haki kwa jina la Yesu.
  Waebrania 4:16 Basi, na tuje kwa ujasiri kwa kiti cha neema, ili tupate rehema, na tupate neema ya kusaidia wakati wa hitaji.
 • Andiko linasema nitainua macho yangu kwa vilima ambapo msaada wangu utatoka, msaada wangu utatoka kwa Bwana, mtengenezaji wa mbingu na dunia. Bwana Yesu, maandiko yalinifanya nielewe kuwa ninapomlilia Bwana, atanisaidia. Ninaomba unisaidie kutoka kwa shida yangu, unanipangia mahali ambapo inaonekana hakuna njia. Ninaomba unipe faraja wakati ninahitaji, umeniambia kwa neno lako kwamba katika maisha tutakutana na dhiki, lakini tunapaswa kuwa na imani nzuri kwa sababu tumeshinda. Ninaomba unisaidie kushinda shida yangu kwa jina la Yesu.
  Zaburi 107: 28-30 Kisha wanalia kwa BWANA katika shida zao, naye huwaondoa katika shida zao. Yeye hufanya dhoruba kuwa ya utulivu ili mawimbi yake yawe bado. Basi wanafurahi kwa sababu wako kimya; kwa hivyo anawaleta kwenye pwani yao ya taka.

Matangazo

1 COMMENT

TAFUTA MAFUNZO

Tafadhali ingiza maoni yako!
Tafadhali ingiza jina lako hapa